Tromsøs historie

0215

Så fort istiden begynte å trekke seg tilbake, begynte nordmenn å trekke seg nordover. Historien til Tromsø strekker seg mange, mange tusen år tilbake i tid. Her bodde både norrøne og samiske folk side om side helt fra tidenes start. Omringet av fjorder og fjell er Tromsøya et idyllisk sted å være. Her står tiden stille og den lille brygga med sine historiske bygninger ser skremmende lik ut som den gjorde for to hundre år siden. Åtte hundre år siden ble verdens nordligste kirke bygd her som et stempel. Stempel om at dette var nordmennenes land. Samene ble tvunget på flukt – urbefolkningen har ikke turt å vende tilbake før den moderne tiden ankom og man fikk rett til fri bevegelse rundt i landet.

Skansen

Midt i byen finner man rester fra Skansen, en eldgammel middelalderborg som ble bygd for å holde russerne borte fra Norges nordlige grenser. Ja, Tromsø var en utkantby, en by på grensen av Norges territorie. Det er nettopp derfor byen har blomstret helt siden den første høvdingen slo seg ned her og kalte seg den nordligste nordmannen. Handelen sprudlet i vei i Tromsø. Folk fartet hit fra langt og nært for å bytte til seg skinn og pels, samt kjøpe båter og fersk fisk. På begynnelsen av 1800-tallet ble det bestemt at Tromsø skulle bli en by. Altså offisiellt. Kong Christian mente at byen var viktig for hele Norge som land på grunn av sin geografiske posisjon og historiske relevans. Her skulle handelen i Nord-Norge få sitt naturlige sentrum. Her skulle skip fra land på den andre siden av kloden legges til kai mens de ventet på forsyninger.

Senter for ekspedisjoner til Nordpolen

For å holde seg våkna gjennom året bestemte tromsøværingene for å ikke avslutte fiskesesongen når isen kom. De brøt seg frem selv i de kaldeste månedene i året og fisket rett gjennom isen. Ishavfisken gjorde byen kjent over hele Europa. Nå begynte også turismen å utvikle seg, og bybefolkningen skjøt fart. Tromsø ble senter for ekspedisjoner til Nordpolen – det var hit man måtte komme om man ville ta en dram i godt selskap før man la ut på farlige eventyr. Hele verden fulgte med på Tromsø når Amundsen satte av sted for å finne verdens nordligste punkt. Polarmuseet i byen vitner om søvnløse netter og urolige dager like før Norges mest kjente polarforsker dro av sted. Under andre verdenskrig flyktet kongen til Tromsø og byen ble dermed hovedstad i noen få uker, helt til Hans Majestet så seg nødt til å dra videre til Storbritannia. Selv om Tromsø ikke ble særlig berørt av krigen, klarte motstandsgrupper å senke ett av tyskernes aller største skip mens den lå til kai i fjorden. «Tirpitz» gikk til bunns i 1942 og ble et stort slag i Hitlers ekle ansikt. Når oljeeventyret gikk i gang i Norge, ble byen raskt pusset opp og gjort til den fantastiske nordlige diamanten den er i dag. Tromsø er historisk, Tromsø er fantastisk. Tromsø er unikt.

Privacy Policy